Pack Modulis Kapsalon

Knippen en kappen is uw lang leven, maar als het op verzekeringen aankomt, zit u liever niet met de handen in het haar.
Daarom verzekert het Pack Modulis Kapsalon u in een handomdraai … en tegen bijzonder voordelige voorwaarden!

Speciaal voor u, uitbater van een kapsalon!

Met het Pack Modulis Kapsalon groepeert u uw beroepsverzekeringen in één enkel dossier en geniet u soepele en vernieuwende waarborgen.
Hoe u uw Modulis-dossier ook samenstelt, u beschikt met zekerheid altijd over de meest complete dekkingen van de markt. Dat alles tegen financieel voordelige voorwaarden, zowel bij aanvang van het dossier als voor de volledige duur ervan.

Modulis is immers de enige verzekeringsformule die Goede Klanten 10 % van hun premies terugbetaalt!

Deze eerste 4 waarborgen krijgt u altijd, ongeacht de samenstelling van uw Modulis-dossier:

  1. wanneer u door stroom- , gas- of wateronderbrekingen niet kunt werken, krijgt u een vergoeding
  2. wanneer u door ziekte of een ongeval niet kunt deelnemen aan een betaalde (of nog te betalen) opleiding, krijgt u een vergoeding
  3. wanneer een behandeling het haar van een klant beschadigt, krijgt u een vergoeding om de schade ongedaan te maken
  4. wanneer een bezoeker van uw salon lichamelijke letsels oploopt, krijgt hij altijd een vergoeding, ook wanneer u niet aansprakelijk bent

Deze 6 waarborgen geniet u wanneer u ook het basiscontract Individuele Ongevallen, Arbeidsongevallen, B.A. Onderneming en/of Brand in uw Modulis-dossier onderschreven hebt:

  1. wanneer u door een arbeids- of privéongeval blijvend invalide wordt, krijgt u gepaste vergoedingen, en wanneer u langer dan de in uw contract ‘Individuele Ongevallen’ vermelde wachttijd arbeidsongeschikt bent, krijgt u een vergoeding vanaf de eerste dag

  2. alle machines en alle elektrische en elektronische toestellen in uw salon zijn tegen alle risico’s verzekerd

  3. wanneer u in uw salon overvallen of aangevallen wordt, krijgt u een vergoeding, en ook de gestolen waarden zijn verzekerd

  4. wanneer medewerkers onvoorzien niet kunnen komen werken door ziekte of een ongeval, krijgt u een vergoeding

  5. wanneer klanten in uw salon eender welke schade lijden van méér dan 50 euro, en u bent aansprakelijk, worden zij volledig vergoed

  6. wanneer voorwerpen van klanten in de vestiaire van uw salon beschadigd of gestolen worden, krijgen zij een vergoeding. Wanneer de schade méér dan 50 euro bedraagt, worden zij zelfs volledig vergoed.

Met het Pack Modulis Kapsalon beschermt u uw zaak, uw investeringen, uw medewerkers, uw klanten en uzelf optimaal!

Het Pack Modulis Kapsalon is een optioneel en jaarlijks opzegbaar geheel van waarborgen bij een Modulis-dossier.

Documenten
Algemene Voorwaarden Pack Modulis Kapsalon
Brochure – Pack Modulis Kapsalon
Overzicht van alle troeven van Modulis